"> XALİDOV Fuad Faiq oğlu - Göyçay Ensiklopediyası