"> XALİDOV Fuad Faiq oğlu – Göyçay Ensiklopediyası