"> Xanməmmədov Mirzə Məmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası