"> Xudiyev Mütalib Ələsgər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası