"> YƏHYAZADƏ Həsən Fətulla oğlu - Göyçay Ensiklopediyası