"> YƏHYAZADƏ Həsən Fətulla oğlu – Göyçay Ensiklopediyası