"> Yəhyazadə Həsən Fətulla oğlu - Göyçay Ensiklopediyası