"> YAQUBOV Bəxtiyar Mikayıl oğlu – Göyçay Ensiklopediyası