"> Yaqubov Bəxtiyar Mikayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası