"> YAQUBOV Bəxtiyar Mikayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası