"> Yekəxana kəndində qədim yaşayış yeri - Göyçay Ensiklopediyası