"> Yusifov Kamal Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası