"> YUSİFOV Kamal Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası