"> YUSİFOV Kamal Məhəmməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası