"> Yusifzadə Mustafa Məmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası