"> ZƏRBƏLİYEV Ayaz Əsgəralı oğlu – Göyçay Ensiklopediyası