"> Zərbəliyev Ayaz Əsgəralı oğlu - Göyçay Ensiklopediyası