"> ZƏRBƏLİYEV Ayaz Əsgəralı oğlu - Göyçay Ensiklopediyası