"> Zamanova Elmira Nəzər qızı - Göyçay Ensiklopediyası