"> ZEYNALOV Ağaməhəmməd Ağalar oğlu - Göyçay Ensiklopediyası