"> Zeynalov Ağaməhəmməd Ağalar oğlu - Göyçay Ensiklopediyası