"> Zeynalov Eldar Əlisaab oğlu - Göyçay Ensiklopediyası