"> ZEYNALOV Eldar Əlisaab oğlu - Göyçay Ensiklopediyası