"> Zeynalov Nəriman Nəsrulla oğlu - Göyçay Ensiklopediyası