"> Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu - Göyçay Ensiklopediyası