"> HƏMİDOVA Ceyhun Şəfayət qızı – Göyçay Ensiklopediyası